Privacybeleid

Bij Omnije zijn we toegewijd aan het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van informatie over onze klanten en de gegevens van onze klanten. We nemen de volgende stappen om de privacy van informatie te waarborgen, zowel online als offline:

  • Klanten op de hoogte stellen wanneer we informatie van hen vragen, inclusief het type informatie dat we vragen en het doel waarvoor die informatie zal worden gebruikt.
  • Nauwkeurige dossiers bijhouden en online toegang verlenen tot persoonlijke, identificeerbare en te bewaren informatie.
  • Het gebruik van veilige systeemtechnologie, fysiek en elektronisch, om de informatie over onze klanten te beschermen.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle informatie die we online en in documentvorm van onze klanten ontvangen. We verzamelen informatie van onze klanten of over onze klanten in gevallen waarin een klant een online aanvraag doet voor een demonstratie of contracten afsluit met Omnije. In deze situaties verzamelen we bepaalde informatie om de identiteit van onze klanten te verifiëren en om de intentie van de klant voor het gebruik van onze product(en) te verifiëren. De specifieke informatie die we van klanten verzamelen omvat naam, adres en e-mail.

Omnije kan ook informatie over onze klanten gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals facturering, statistieken, klantendiensten, fraudemonitoring en uitbreiding en verbetering van de door Omnije aangeboden producten. Daarnaast kunnen we de informatie, inclusief postadres en/of e-mailadres, gebruiken om u productinformatie en marketingmateriaal toe te sturen. (U kunt zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke informatie door contact op te nemen met Omnije en een schriftelijk verzoek in te vullen om van een dergelijke lijst te worden verwijderd).

Openbaarmaking

We kunnen alle informatie die we van of over u verzamelen (zoals hierboven beschreven) op schriftelijk verzoek vrijgeven aan de volgende soorten entiteiten: regelgevende instanties; gelieerde of partnerbedrijven, zoals databureaus; of een entiteit die een service- of productcontract heeft afgesloten met Omnije voor het leveren van onze softwareoplossing(en).

Wij maken de persoonlijke identiteitsgegevens die u ons via onze online software verstrekt niet bekend aan derden voor marketingdoeleinden. We verkopen, verhandelen of distribueren de informatie die we van u verzamelen niet aan externe verkopers of derden die niets te maken hebben met de diensten van Omnije. Dit soort informatie kan worden vrijgegeven aan bevoegde regelgevende instanties, op verzoek, zoals vereist door de wet.

Gebruik van cookies

Omnije maakt gebruik van "cookie"-technologie in websessies waarin gebruikers toegang hebben tot onze software productsite. Het gebruik van cookies, zoals hierboven beschreven, is beperkt tot het creëren van een traceerbaar identificatienummer elke keer dat u zich aanmeldt op de website, en dergelijke cookies verlopen binnen een korte periode na het verlaten van de site.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, geeft de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ouders de touwtjes in handen. De Federal Trade Commission, de nationale instantie voor consumentenbescherming, ziet toe op de naleving van de COPPA-regel, waarin staat wat exploitanten van websites en online diensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

We richten ons niet specifiek op kinderen jonger dan 13 jaar.

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Controleer deze site regelmatig om er zeker van te zijn dat u toegang hebt tot de meest recente versie van het beleid.